Horarios Sede Artes Plásticas

Estimado usuario esta información se actualiza cada 1 minuto, espera a que se actualice automáticamente o

AA
A
A
NIVEL ANIVEL B
VESTÍBULO ACCESO BELENA12 AULA DE DUELA
A1 TUTORÍASA13 TALLER DE GRAVADO
A2 TALLER DE CARPINTERIAB6 AULA TEÓRICA
A3 TALLER DE GRABADOB7 AULA TEÓRICA
A4 TALLER DE MODELADO RESINAB8 AULA TEÓRICA
A5 TALLER DE CERÁMICAB9 AULA TEÓRICA
A6 TALLER DE METALURGIAB10 AULA TEÓRICA
A7 AULA DE DUELAB4 BODEGA
A8 ALMACÉN ESCÉNICAS
A9 JOYERÍA
A10 DANZA
A11 AULA DE DUELA
NIVEL BNIVEL B
PREFECTURAB18 AULA PRÁCTICA
B1 VIDEO AULAB19 SET FOTOGRÁFICO
B2 AULA TEÓRICAB20 AULA PRÁCTICA
B3 FORO DE USOS MÚLTIPLESB21 LAB. DE FOTOGRAFÍA
B5 AULA TEÓRICAB22 LAB. DE FOTOGRAFÍA
B11 TALLER DE RESTAURACIÓN B23 LAB. DE CÓMPUTO
B12 TALLER DE RESTAURACIÓN B24 TALLER DE SERIGRAFÍA
B14 AULA TEÓRICAB25 LAB. DE FOTOGRAFÍA
B15 LAB. DE CÓMPUTOB26 AULA TEÓRICA
B16 AULA TEÓRICAB27 AULA TEÓRICA
B17 AULA PRÁCTICA
NIVEL CNIVEL C
C1 LAB. DE FOTOGRAFÍAC8 AULA PRÁCTICA
C2 AULA PRÁCTICAC9 AULA PRÁCTICA
C3 AULA PRÁCTICAC10 AULA PRÁCTICA
C4 AULA PRÁCTICAC11 AULA PRÁCTICA
C5 AULA PRÁCTICAC12 AULA PRÁCTICA
C6 AULA PRÁCTICAC13 AULA TEÓRICA
C7 AULA PRÁCTICAHéctor CruzC14 AULA PRÁCTICA